Peter van Mierlo

Peter van MierloPeter van Mierlo (Utrecht, 1963) maakte carrière bij accountants- en advieskantoor PwC waarvan de laatste vijf jaar als CEO van PwC Nederland. Daarna was Van Mierlo – van 2018 tot 2020 – CEO van de Nederlandse bank voor ontwikkelingslanden. Sinds 2020 is Peter van Mierlo CFO van CubicPV een zonne-energie bedrijf gevestigd in de Staten van Massachussetts en in Texas.

Strategie executie

De implementatie en uitvoering van de strategie executie blijft voor vele bestuurders de grootste uitdaging. Het begint met een stip aan de horizon. En ook de vraag waarom de organisatie bijdraagt aan een betere wereld. Uiteraard is het sturen op lange termijn van waardecreatie ingewikkelder dan op het maximaliseren van de kwartaalwinst. Het is ook veel leuker om te doen. Het moeilijke is het verenigen van langetermijnwaarde met strategische (veelal niet financiële) kpi’s. Juist het sturen op deze strategische kpi’s verdient over het algemeen meer aandacht. De relatie met de grote vraagstukken van deze tijd: klimaatverandering en ongelijkheid kan daarin niet onbesproken blijven. Onderwerpen als Co2, gelijke kansen voor mannen/vrouwen, gelijke kansen voor minderheden, biodiversiteit, zijn allemaal zaken die daarin thuis horen.

Transparantie en openheid

Purpose en waarden blijven voor alle organisaties een belangrijk ijkpunt voor de lange termijnwaarde ontwikkeling, maar zeker ook voor de dagelijkse besluiten van de medewerkers. Het kijken vanuit verschillende lenzen naar dergelijk besluiten zodat de organisatie zijn maatschappelijke antenne ontwikkelt blijft belangrijk. Juist om de verhouding tot klanten, medewerkers en maatschappij goed te begrijpen. Van Mierlo gelooft in transparantie en openheid: ‘Dat hoort bij de veranderende tijdgeest. Door de dialoog aan te gaan met de samenleving en je relevantie aan te tonen, blijf je als bedrijf of instelling relevant.’

Gevoel en intuïtie

‘Ik heb veel op gevoel gedaan en op intuïtie’, luidt het antwoord van Peter van Mierlo op de vraag wat tot nu toe het belangrijkste besluit in zijn carrière was. ‘Sommige dingen gebeuren gewoon. Zoals de overstap van PwC naar de Nederlandse Ontwikkelingsbank. Ik ben gevraagd door de raad van commissarissen juist toen mijn tweede bestuurstermijn afliep. Uiteindelijk besluit je op basis van je eigen afwegingen. Het gevoel te hebben relevant te zijn voor de toekomst van de wereld, dat sprak mij aan.’ Voor de overstap naar Cubic gold hetzelfde. De wereld heeft enorm veel zonne-energie nodig om een kans te maken tegen de klimaat verandering. De productie capaciteit moet vergroot worden en in de US maar ook in India en Europa moet geïnvesteerd worden.

Bedrijfsovernames

Peter van Mierlo is na zijn studie bedrijfseconomie aan de vakrgoep Financiering & Belegging van de Erasmus Universiteit in Rotterdam in 1987 begonnen bij PwC, een van de zogeheten Big Four accountantskantoren. Op 1 januari 1996 werd Van Mierlo benoemd tot partner van PwC Nederland. Vanaf 1998 specialiseerde van Mierlo zich in het Fusie en Overname werk. In 2000 werd Van Mierlo de eerste Business Unit leider van de Unit Transactions Services en in 2005 van nieuw gevormde Transactions Group waarin alle M&A specialisten van PwC samenkwamen. Hij vervulde die rollen tot 2009 waana hij voorzitter van de accountants werd van PwC Nederland. 

Voorzitter van Accountants van PwC

In 2009 werd Van Mierlo benoemd tot Voorzitter van de Beroepsgroep van de accountants nadat hij in dat bestuur sinds 2006 de portefeuilles Human Resources en Operations had aangestuurd. Vanaf 2009 was Van Mierlo ook lid geworden van de Raad van Bestuur van PwC Nederland. In de jaren 2009 – 2013 stuurde Van Mierlo naast de acccountantsberoepsgroep  het Risico Management en interne Service organisatie aan.

Voorzitter raad van bestuur van PwC

In 2013 werd Van Mierlo door de Partnervergadering verkozen als voorzitter van de Raad van Bestuur van PwC Nederland. Ook was hij vanaf dat moment lid van de management board van PwC Europe en de Strategic Council van het internationale PwC netwerk. Het zijn de jaren van transformatie in de bedrijfstak waarbij ook PwC de weg zocht naar maatschappelijke connectie en de rol van accountants en belastingadviseurs opnieuw moest uitvinden. Een nieuw diversiteitsbeleid, ESG beleid en investeringen in het kwaliteitsbeleid werden doorgevoerd. Van Mierlo ging in deze jaren tevens op zoek naar een sterke en gediversifieerde Raad van Commissarissen, welke in 2015 door de Partnervergadering werd aangesteld.

Voorzitter van de Nederlandse Bank voor ontwikkelingslanden

De Nederlandse Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden is voor het merendeel publiek bezit. 51% van de aandelen is in handen van de Nederlandse overheid. De overige 49% is eigendom van onder andere commerciële banken en vakbonden. FMO heeft een leningenportefeuille van circa 6 miljard euro en een private equity portefeuille van circa 2,5 miljard euro. De bank financiert ongeveer duizend projecten en partners in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Dit betreft alleen lokale ondernemers. In 2019 heeft FMO een kleine 3 miljard euro geïnvesteerd in bedrijven in ontwikkelingslanden.

Chief Financial Officer bij CubicPV Inc

In November 2020 heeft Peter van Mierlo Boston in Amerika bezocht, waar ook het bedrijf 1366 technologies gevestigd is. Een bedrijf wat zijn broer Frank in 2009 is gestart. De afgelopen jaren hebben ze gewerkt aan een business case in India; twee financieringsrondes van tezamen $ 50 miljoen en een fusie met een Perovskite R&D onderneming. Sinds de House, de Senaat en de President de nieuwe Inflation Reduction Act heeft aangenomen in augustus vorig jaar, heeft de versnelling in de business case serieus plaatsgevonden. In de laatste 6 maanden is de business case om een Wafer Fabriek te bouwen in de USA volledig uitgewerkt. Zowel aan de klanten kant alsook de technische kant, de supply chain en de financieringskant. In de fabriek zullen jaarlijks meer dan een miljard wafers geproduceerd worden. Wafers die noodzakelijk zijn voor de zonnecellen- en panelen die de wereld nodig heeft.

Toekomst van zonne-energie

De toekomst van zonne-energie zijn de tandem modules: twee materialen die elk een ander deel van het zonlicht omzetten in energie. Perovskites is het ideale top materiaal, en silicone is het beste bottom materiaal. In het business plan verwacht Cubicpv over vier à vijf jaar de tandem te kunnen commercialiseren. Een succesvol Cubicpv geeft de wereld een kans in de klimaatdiscussie en maakt de wereld beter.