Peter van Mierlo

Peter van MierloPeter van Mierlo (Utrecht, 1963) maakte carrière bij accountants- en advieskantoor PwC, de laatste vijf jaar als CEO van PwC Nederland. Daarna was Van Mierlo – van 2018 tot 2020 – CEO van FMO, de Nederlandse bank voor ontwikkelingslanden.

Strategie executie

De implementatie en uitvoering van de strategie executie blijft voor vele bestuurders de grootste uitdaging. Het begint met een stip aan de horizon. En ook de vraag waarom de organisatie bijdraagt aan een betere wereld. Uiteraard is het sturen op lange termijn van waarde creatie ingewikkelder dan op het maximaliseren van de kwartaalwinst. Het is ook veel leuker om te doen. Het moeilijke is het verenigen van lange termijnwaarde met strategische (veelal niet financiële) kpi’s. Juist het sturen op deze strategische kpi’s verdient over het algemeen meer aandacht. De relatie met de grote vraagstukken van deze tijd: klimaatverandering en ongelijkheid kan daarin niet onbesproken blijven. Onderwerpen als Co2, gelijke kansen voor mannen/vrouwen, gelijke kansen voor minderheden, biodiversiteit, het betalen van belasting, zijn allemaal zaken die daarin thuis horen.

Transparantie en openheid

Purpose en waarden blijven voor alle organisaties een belangrijk ijkpunt voor de lange termijnwaarde ontwikkeling, maar zeker ook voor de dagelijkse besluiten van de medewerkers. Het kijken vanuit verschillende lenzen naar dergelijk besluiten zodat de organisatie zijn maatschappelijke antenne ontwikkelt blijft belangrijk. Juist om de verhouding tot klanten, medewerkers en maatschappij goed te begrijpen. Van Mierlo gelooft in transparantie en openheid: ‘Dat hoort bij de veranderende tijdgeest. Door de dialoog aan te gaan met de samenleving en je relevantie aan te tonen, blijf je als bedrijf of instelling relevant.’

Gevoel en intuïtie

‘Ik heb veel op gevoel gedaan en op intuïtie’, luidt het antwoord van Van Mierlo op de vraag wat tot nu toe het belangrijkste besluit in zijn carrière was. ‘Sommige dingen gebeuren gewoon. Zoals de overstap van PwC naar FMO. Ik ben gevraagd door de raad van commissarissen juist toen mijn tweede bestuurstermijn afliep, en uiteindelijk besluit je op basis van je eigen afwegingen. Het gevoel te hebben relevant te zijn voor de toekomst van de wereld, dat sprak mij aan.’

Bedrijfsovernames

Van Mierlo is na zijn studie bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam in 1987 begonnen bij PwC, een van de zogeheten Big Four accountantskantoren. Eerst werkte hij bij de accountancytak. Tegelijkertijd deed hij de opleiding tot registeraccountant, die hij in 1991 afrondde. Op 1 januari 1996 werd Van Mierlo benoemd tot partner binnen Assurance van PwC Nederland. Die rol vervulde hij tot en met 2000, waarna hij als Transaction Services Partner klanten ging begeleiden bij bedrijfsovernames. In 2002 werd hij de eerste voorzitter van de nieuwe business unit Transaction Services en in 2005 Industry Leader Transactions Group PwC Nederland.

Voorzitter raad van bestuur

In 2006 werd Van Mierlo benoemd tot lid van het bestuur van het accountantsonderdeel van PwC Nederland met als portefeuille Human Resources en Operations. Na drie jaar werd hij benoemd tot voorzitter van de assurancetak en werd hij lid van de raad van bestuur van PwC Nederland. In 2013 werd Van Mierlo aangesteld als voorzitter van de raad van bestuur van PwC Nederland. Ook was hij vanaf dat moment lid van de management board van PwC Europe en de Strategic Council van het internationale PwC netwerk.

Bank voor ontwikkelingslanden

FMO – de Nederlandse Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden – is voor het merendeel publiek bezit: 51% van de aandelen is in handen van de Nederlandse overheid. De overige 49% is eigendom van onder andere commerciële banken en vakbonden. FMO heeft een leningenportefeuille van circa 6 miljard euro en een private equity portefeuille van circa 2,5 miljard euro. FMO financiert ongeveer duizend projecten en partners in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Dit betreft alleen lokale ondernemers. Anderzijds wordt FMO veel vaker benaderd door grote Nederlandse bedrijven die met FMO willen samenwerken. In 2019 heeft FMO een kleine 3 miljard euro geïnvesteerd in bedrijven in ontwikkelingslanden.

Cubicpv

Eind 2020 heeft Van Mierlo Boston, Amerika, bezocht, waar ook het bedrijf 1366 technologies is gevestigd. Een bedrijf wat zijn broer, Frank, in 2009 is opgestart. In juni 2021 is 1366 technologies een fusie aangegaan met Hunt Perovskites. De nieuwe naam van de entiteit is Cubicpv . Daarnaast heeft er een nieuwe equity ronde plaatsgevonden van 25 miljoen. 1366 heeft de afgelopen tien jaar geinvesteerd in een nieuwe productiemethode van wafers (Direct Wafers). Met deze methode worden de wafers direct gemaakt vanuit het gesmolten polysilicon. Hierdoor is wafer twee keer zo milieuvriendelijk om te maken en wordt slechts 50% van het silicon en de energie gebruikt.

De toekomst van zonne-energie zijn de tandem modules: twee materialen die elk een ander deel van het zonlicht omzetten in energie. Perovskites zijn het ideale top materiaal en silicon is het beste onderste materiaal. In het business plan verwacht Cubicpv over vier à vijf jaar de tandem te kunnen commercialiseren. In mei heeft de non-executive board of directors van 1366 technologies Peter van Mierlo gevraagd om CFO te worden van Cubicpv . Ook is hij gevraagd de onderneming mede te begeleiden in de scale-up van Direct Wafers en bijbehorende celfabrieken in India en mogelijkerwijs in Amerika, evenals de daarbij horende financieringsrondes. Een succesvol Cubicpv maakt deze wereld beter.